Innowacyjny przekaz energii

 

MODO-CAPACITIVO

Tryb pojemnościowy

Odpowiedni do powierzchownych i dobrze ukrwionych tkanek.
Reakcje wywołane trybem pojemnościowym dotyczą głównie tkanek miękkich i znajdujących się w pobliżu elektrody. Jego właściwości pozwalają mu działać jak zewnętrzny kondensator, powodując lokalny wzrost zagęszczenia regenerującej energii. 
W trybie pojemnościowym w wyniku poprawy ukrwienia, redukujemy wewnętrzny opór tkankowy.

 MODO-RESISTIVOTryb rezystywny 

Odpowiedni do grubych, gęstych, tłuszczowych i włóknistych tkanek.
Reakcje wywołane przez tryb rezystywny działają na głębszym poziomie i dotyczą bardziej oporowych tkanek, takich jak kości, stawy, więzadła i ścięgna.
Dla uzyskania najlepszych efektów należy połączyć działanie tego trybu z jednoczesnymi technikami manualnymi i terapią ruchem. 

 ELECTRODO-NEUTRO

Elektroda neutralna

Umożliwia zamknięcie obwodu.
Odpowiednie ułożenie elektrody aktywnej i elektrody neutralnej umożliwia terapeucie przekazanie energii w ściśle określone miejsce.