196Badań naukowych
90Prób klinicznych
20000Urządzeń na całym świecie
3000000Zabiegów każdego dnia